Relacja ze spotkań konsultacyjnych ws. kolei

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej realizacji zadnia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowe", dnia 31.08.2015 r. zakończono realizację umowy.

W dniach 27-29 października br. na terenie gmin: Studzienice, Bytów i Lipusz odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami w celu przedstawienia rozwiązań ujętych w dokumentacji budowlanej.

W spotkaniu, zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Bytowie uczestniczyli: prezes BPBK Jan Kosiedowski, dyrektor techniczny Piotr Sobczyk, projektanci, Radni Miejscy, przedstawiciele Gminy Bytów oraz mieszkańcy.

Wariant wybrany do realizacji przedsięwzięcia przewiduje odtworzenie linii, wraz z budową nowej stacji kolejowej „Lipusz Północny”. Budowa stacji Lipusz wyeliminuje przesiadkę i zmianę czoła. Maksymalna prędkość możliwa do osiągnięcia na trasie będzie wynosiła do 120 km/h. Istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana, a w to miejsce zastosowana warstwa podbudowy z tłucznia, ułożenia podkładu typu ciężkiego, wraz z nowymi szynami. Istniejąca linia nie przechodziła kapitalnego remontu od jej wybudowania do użytkowania w 1901 r.

Przystanki zostaną zaprojektowane zgodnie z ideą czerwonej wstążki, nawiązującej do architektury PKM. Elementy czerwonej wstążki są charakterystyczne dla Trójmiasta i regionu Kaszub.

Przystanek Róg zostanie przeniesiony o ok. 800 m do miejscowości Skwierawy. Stacja w Bytowie zostanie zmodernizowana poprzez wykonanie nowego peronu. Na całej linii istnieją 23 przejazdy kolejowe, z czego 4 przejazdy zostaną zlikwidowaniu.

Modernizacja linii 211 i 212 stanowi integralną część, umożliwiającą bezpośrednie połączenie Bytowa, Studzienic i Lipusza z Trójmiastem.

Szacowany czas przejazdu z Bytowa do Gdańska nie powinien przekroczyć 1,5 h.

Filmik dot. rewitalizacji linii kolejowej: https://drive.google.com/folderview?id=0B5k-u3u0xscJeGlDLWU1RWpkcjQ&usp=...