Bytów Gminą Ekoinnowacji

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

W dniu 22 września br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja  pn. "Gmina Ekoinnowacji".  Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu Gmina Ekoinnowacji. Gmina Bytów w ramach niniejszego  konkursu została uhonorowana statuetką, jako laureat konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. Wyróżnienie na ręce burmistrza Bytowa - Ryszarda Sylki oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie - Jana Tredera wręczyła profesor Jadwiga Rotnicka - przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP.

Konkurs organizowany był od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. Adresowany był do samorządów gminnych z terenu całej Polski. Celem było promowanie dobrych przykładów wdrożenia innowacji ekologicznych w różnych dziedzinach gospodarki komunalnej, polityki samorządowej i zarządzania gminą.
Wśród zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego na gruncie wdrażania ekoinnowacji wyróżniono 20 laureatów z terenu całej Polski, tj.: Bielawa, Brenna, Brzeg, Bydgoszcz, Bystrzyca Kłodzka, Bytów, Dziemiany, Konarzyny, Krapkowice, Lubin, Myszyniec, Nakło nad Notecią, Ostrów Mazowiecki, Pietrowice Wielkie, Płońsk, Raciechowice, Sorkwity, Świętochłowice, Warszawa, Wisznice.

Konkurs został zorganizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ekoinnowacje w Gminie”, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczące w nim gminy zgłosiły 102 przykłady wdrożenia innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej. Mogły one dotyczyć różnych dziedzin: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki, zagospodarowania przestrzeni i zieleni, infrastruktury komunalnej, zarządzania gminą, a także mieć różny charakter – techniczny, planistyczny, organizacyjny czy społeczny.

Gmina Bytów została nagrodzona w szczególności za montaż kolektorów słonecznych na budynkach oświatowych i prywatnych, rozwój infrastruktury turystycznej ułatwiającej zrównoważony dostęp turystów do zasobów przyrodniczych oraz prowadzenie lokalnych działań ekologiczno-edukacyjnych.

Oceniane były przede wszystkim: kompleksowość zaangażowania samorządu w innowacyjność ekologiczną; liczba dziedzin, w których dokonano innowacyjnych ekologicznie zmian; zaangażowanie planistyczne gminy i tworzenie klimatu dla rozwoju ekoinnowacyjności; prowadzenie lokalnych działań edukacyjnych i kampanii informacyjno-promocyjnych w innowacyjności ekologicznej; współpraca z innymi podmiotami publicznymi, prywatnymi lub pozarządowymi; utworzenie nowych, zielonych, miejsc pracy.

 

Foto: Michał Józefaciuk