Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w Bytowie w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM przy ul. Podzamcze 34 w dniu 23 września  2015 r. (środa) w godz. 9:00 – 15.30

Temat szkolenia: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania przez przedsiębiorców projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

W programie szkolenia m.in.:

·    najważniejsze pojęcia i zagadnienia z obszaru Funduszy Europejskich;
·   możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej  2014-2020:
-   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
-   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
-   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
-   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
-   Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
-   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
·    wskazówki jak przygotować dobry projekt (planowanie projektu, ogólne zasady  kwalifikowalności wydatków, o czym należy pamiętać aplikując o środki unijne);
·    źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu do dnia 21 września 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: 
http://pomorskiewunii.pl/-/szkolenie-w-bytowie-najwazniejsze-zasady-pozyskiwania-dotacji-i-realizowania-przez-przedsiebiorcow-projektow-finansowanych-z-funduszy-europejskich-w-p

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.