Debata sektora społecznego dotycząca możliwości uzyskania dotacji na projekty rozwojowe

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju, o sfinansowanie której ubiegać się będzie można ze środków PROW na lata 2014-2020. Dzięki tej strategii mieszkańcy regionu – w tym organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne będą miały możliwość uzyskania dotacji na projekty rozwojowe, w tym na:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

- rozwój rynków zbytu lokalnych produktów i usług,

- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Podczas debaty zostaną szczegółowo przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania. Zaplanowana podczas spotkania debata pozwoli na wspólne przeanalizowanie następujących zagadnień dotyczących:

- dotacji i wsparcia organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

- form współpracy z organizacjami i grupami nieformalnymi, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami kultury,

- warunków udzielania wsparcia odpowiednich do potrzeb lokalnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia PDS będzie realizowana na terenie 13 gmin: z powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie oraz z powiatu słupskiego: Damnica, Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska.

Spotkanie odbędzie się dnia 24 września o godzinie 14.00 w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni (Krzynia 16).

Telefoniczne potwierdzenie przybycia do dn. 22 września pod nr tel 59 / 81 32 200