Debata sektora gospodarczego dotycząca możliwości dofinansowania działalności gospodarczej

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju, o sfinansowanie której ubiegać się będzie można ze środków PROW na lata 2014-2020. Dzięki tej strategii mieszkańcy regionu będą mieli możliwość uzyskania dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w tym na:

- podejmowanie działalności gospodarczej,

- rozwój działalności gospodarczej,

- tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnych produktów rolnych,

- wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie świadczenia usług turystycznych oraz rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych,

- rozwój rynków zbytu,- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Podczas debaty zostaną szczegółowo przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania. Zaplanowana podczas spotkania debata pozwoli na wspólne przeanalizowanie i dyskusję na temat:

- rodzajów dotacji jakimi zainteresowani są przedsiębiorcy i osoby planujące podejmowanie działalności gospodarczej,

- możliwych form współpracy z rolnikami,

- warunków udzielania wsparcia odpowiednich do potrzeb lokalnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia PDS realizowana będzie na terenie 13 gmin z powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie oraz z powiatu słupskiego: Damnica, Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska.

Spotkanie odbędzie się dnia 23 września o godzinie 15.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie (ul. Podzamcze 34).

Telefoniczne potwierdzenie przybycia do dn. 22 września pod nr tel 59 / 81 32 200