Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zgodnie z zawartą umową z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku, w dniu 2 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie, Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów”.

Wartość wykonania umowy opiewa na kwotę 1.642 340,00 zł brutto, z czego 75% pochodzi z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Środki własne pochodziły z budżetu Gminy Bytów oraz Powiatu Bytowskiego.