KOŚCIERZYNA – WARTO TU MIESZKAĆ!

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Do współpracy oraz aktywnego włączenia się w proces planowania rewitalizacji obszarów zdegradowanych Kościerzyny zapraszamy również instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, którym atrakcyjność naszego miasta nie jest obojętna. Wszelkie propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zgłoszenia woli współpracy prosimy przesyłać na adres e-mail: m.orzechowska@koscierzyna.gda.pl.

Już dziś zachęcamy także do wzięcia udziału w spotkaniach poświęconych tematyce rewitalizacji naszego miasta, które odbędą się w Kościerzynie wczesną jesienią.

Każdy pomysł i opinia jest dla nas cenna!

Zadbajmy razem o to, aby każdy z nas mógł, z pełnym przekonaniem powiedzieć:

 "Kościerzyna – warto tu mieszkać!"

Zakończyliśmy już prace nad I etapem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna”, którym jest  „Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych”.

Zachęcamy do zapoznania się z efektem prowadzonych prac tj. z projektem dokumentu oraz wyrażeniem opinii na jego temat za pośrednictwem poniższego formularza konsultacyjnego, który prosimy przesłać do 30 września br. na adres e-mail: m.orzechowska@koscierzyna.gda.pl

Zobacz:

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna -  Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych”

Formularz konsultacyjny_Raport z delimitacji_LPR