II Festiwal Żurawiny w Kościerzynie!

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

W programie przewidziano:
• 11.09.2015 r. - konferencję naukowo-praktyczną pt. Kaszubska żurawina - SIĘGNIJ PO ZDROWIE połączoną z wyjazdem studyjnym na bagna - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
• 12.09.2015 r. - PROMOCJĘ ŻURAWINY - produktów żurawinowych, twórczości ludowej i aktywnego zdrowego trybu życia.

W trakcie dwu dniowej imprezy odbędzie się Żurawinowy Rajd Rowerowy  z Gdańska do Kościerzyny - http://lubimyrowery.pl/r4fun/rajdy-i-wyprawy-rowerowe/zurawinowy-rajd-rowerowy/ 

 

„ RAJD  ŻURAWINOWY"                                             

1.Cele  Rajdu:

 popularyzacja turystyki rowerowej, zapoznanie uczestników rajdu z pięknem ziemi kościerskiej, z tradycjami i folklorem ziemi kaszubskiej, wskazanie miejsc ciekawych  pod względem przyrodniczym, wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami, propagowanie turystyki rodzinnej i aktywnych form wypoczynku

2.Organizator: Stowarzyszenie Agroturystyczne „ Kościerska Chata"

3.Współorganizator: Klub Rowerowy PTTK „ Promyk" z Kościerzyny

4.Termin rajdu: 12. 09. 2015 ( sobota)

5.Miejsce zbiórki: Rynek Kościerski ( przy fontannie) godz. 10.00

6.Zgłoszenia  telefoniczne pod numer  508 128 320

7.Trasa  wycieczki ( ok. 15 km):

Kościerzyna- Kościerska Huta- Wętwie- Dobrogoszcz - Kaliska - Nowa Wieś - Kościerzyna

8.Obowiązki uczestników;
-posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z  przepisami  Kodeksu Drogowego
-przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych
-stosowanie się do poleceń prowadzących wycieczkę

9. Postanowienia końcowe:
„ Rajd Żurawinowy" nie ma charakteru komercyjnego. Uczestnicy powinni więc ubezpieczyć się we własnym zakresie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki wynikłe na skutek zdarzeń losowych, nieostrożności lub lekceważenia ogólnych przepisów ruchu drogowego. Udział w rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz kartę rowerową. Wycieczka prowadzona będzie w wolnym, typowo rekreacyjnym tempie. Na trasie planowane  są  dłuższe i częste odpoczynki. Wycieczkę poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej.

UDZIAŁ  w  Rajdzie jest  BEZPŁATNY