Linia kolejowa 212 Lipusz - Bytów sprawdzona przez komisję kwalifikacyjną przejazdów kolejowych

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

W dniu 29 lipca 2015 r. odbyła się wizja lokalna komisji kwalifikacyjnej przejazdów kolejowych na linii 212 Lipusz - Bytów.

Komisja pracowała w następującym składzie: przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie, przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, przedstawiciel Gminy Studzienice, przedstawiciel Gminy Bytów, przedstawiciel firmy BPBK S.A. – wykonującej projekt rewitalizacji linii oraz przedstawiciel firmy SKPL Cargo Sp. z o.o., zajmującej się utrzymaniem ruchu na danej linii.

Podczas pracy w terenie sprawdzano przede wszystkim istniejące przejazdy kolejowe pod kątem konieczności i zasadności ich dalszego funkcjonowania w poszczególnych miejscach oraz ewentualnego przekwalifikowania ich kategorii