Zapraszamy na spacery promenadą nad jeziorem Karczemnym

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

  Zapraszamy na spacer po promenadzie....

 

Symboliczne przecięcie wstęgi, pokaz sztucznych ogni oraz losowanie nagród to główne punkty programu uroczystego otwarcia i oddania do użytku nowo wybudowanej promenady nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach, które nastąpiło w dniu 7 grudnia br.

Zapraszamy na spacer po promenadzie....
Zapraszamy na spacer po promenadzie....
Zapraszamy na spacer po promenadzie....

W uroczystości oprócz samorządowców i zaproszonych gości wzięli udział licznie zebrani mieszkańcy. Burmistrz Kartuz przybliżyła zebranym historię realizacji inwestycji nad jeziorem Karczemnym. Na wszystkich duże wrażenie zrobiło uruchomienie energooszczędnego oświetlenia promenady. Podczas otwarcia rozlosowano nagrody wśród osób, które wzięły udział w konkursie na nazwę promenady. Główną nagrodę – rower ufundowała firma „Sombud”. Spośród propozycji złożonych przez mieszkańców, zostanie wybrana nazwa dla promenady, która zostanie przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach. W ramach projektu wybudowano promenadę – czyli ciąg pieszo-rowerowy wraz z zagospodarowaniem punktu widokowego „Ławka Asesora”. Ciąg wyposażono w niezbędne elementy małej infrastruktury m.in. lampy, kosze na śmieci, stojaki na rowery, barierki, monitoring, tablice informacyjne. Przebudowano drogę dojazdową od ulicy Zamkowej - ulicę Polną. Wymieniono tutaj infrastrukturę znajdującą się w pasie drogowym. Wybudowano również kanał deszczowy z separatorami odprowadzającymi wody opadowe do jeziora Karczemnego. Utworzono stanowiska wędkarskie. Inwestycję udało się zrealizować dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków
Europejskiego Funduszu Rybackiego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Partnerem projektu była firma Grono s.c., oraz Państwo Moryń, którzy przekazali część swoich nieruchomości na cele realizacji projektu Wartość całkowita inwestycji wynosi 2 145 032,38 złotych. Dofinansowanie  w kwocie 900 000,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma SOMBUD Mirosława Sochy.

Zapraszamy na spacer po promenadzie....
W ramach projektu wykonano również osadniki i separatory substancji ropopochodnych na kolektorach trzech wlotów odprowadzających wody opadowe do jeziora Klasztornego Małego oraz Strugi Klasztornej łączącej jezioro Karczemne z jeziorem Mielonko wraz z trwałymi umocnieniami skarp. Wykonano kanalizację sanitarną na ulicy Polnej. Partnerem Projektu była firma KPWiK w zakresie merytorycznego wsparcia oraz nadzoru w trakcie realizacji inwestycji. Jest to pierwszy etap rekultywacji kartuskich jezior. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 449 874,26 zł., uzyskano dofinansowanie w kwocie 365 751,45 zł.
Łącznie wydatkowano na oba działania ponad 2 594 906,64 złotych - wsparcie finansowe UE wyniosło 1 265 752,45 zlotych.

Zapraszamy na spacer po promenadzie....
Zapraszamy na spacer po promenadzie....