Obsługa Inwestora

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

KARTUZY - ZAKŁADKA INWESTOR - OBSŁUGA INWESTORA

Pragniesz związać swoją przeszłość inwestycyjną z Gminą Kartuzy? Oferujemy Ci tereny inwestycyjne o łatwej dostępności komunikacyjnej. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Wsparcie i sprzyjający klimat ze strony władz lokalnych oraz gotowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dzięki portalowi www.inwestujnakaszubach.com w jednym miejscu znajdziesz wymagane dokumenty i pozwolenia, aby rozpocząć działalność.  

OCHRONA ŚRODOWISKA
 

Informacje o środowisku

Porozumienia w zakresie ochrony środowiska

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Usuwanie azbestu

Procedura postępowania przy uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Wzór wniosku dla osób fizycznych o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy Kartuzy na przedsięwzięcia związane z przebudową, wynianą lub modernizacją źródeł ciepła 

Deklaracja na wymianę pieca węglowego

 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KARTUZY

Pobierz Tutaj 

 

STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Przyjęcie zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

Obwieszczenia Starosty Kartuskiego - Wydział Budownictwa