INWESTYCJE REALIZOWANE: 02. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie.

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Kategoria: 
Publiczna
Typ inwestycji: 
Rzeczowe

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie.

       Kolejnym działaniem Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie ochrony środowiska jest przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie”, który przyniesie wymierne korzyści ekologiczne z zakresu poprawy jakości powietrza. 

       Projekt zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na wymianie stolarki, ociepleniu ścian i stropodachów i poddaszy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w następujących obiektach:

1.Budynek Przedszkola, ul. Wybickiego 10, 83-400 Kościerzyna

2.Budynek Przedszkola, ul. Brzechwy 3, 83-400 Kościerzyna

3.Budynek Szkoły Podstawowej nr 1, ul. 8 Marca 1, 83-400 Kościerzyna

4.Dwa budynki Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Strzelecka 1, 83-400 Kościerzyna

5.Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Brzechwy 5, 83-400 Kościerzyna

       Inwestycje w poszczególnych obiektach szkół i przedszkoli wykonane będą jeszcze w tym roku, a termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest na 2013 rok. Projekt zakończony zostanie w czerwcu 2013r.

      Całkowity koszt planowanej inwestycji wynosi ponad 3,0 mln zł – z czego 30 % stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 60 % długoterminowa pożyczka. Udział własny gminy wynosi 10 %.