Burmistrz w trosce o środowisko naturalne miasta Kartuzy

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Kategoria: 
Publiczna

Gmina Kartuzy zakończyła procedurę przystępując do I etapu rekultywacji jezior kartuskich. Przedmiotem prac będzie wykonanie osadników i separatorów substancji ropopochodnych na kolektorach wylotowych odprowadzających wody opadowe do jeziora Klasztornego Małego oraz Strugi Klasztornej. Dodatkowo Gmina w ramach tego projektu przeprowadzi uporządkowanie gospodarki ściekowej na ulicy Polnej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Karczemnego. Rekultywacja jezior kartuskich i poprawa jakości ich wód jest konieczna ze względu na położenie zbiorników w zlewni Raduni – rzeki, której wody wykorzystywane są na potrzeby ludności Gdańska (ujęcie wody w Straszynie). Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie jezior kartuskich jest bardzo duże, należy zatem podjąć działania mające na celu całkowite oczyszczenie akwenów miejskich.