Dla turystów

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Centrum Regionu

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pon., 12/14/2015 - 10:50
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:50
Author: 

W Gdańsku powstał nowy obiekt, jakim jest Wielki Młyn Centrum Regionu. W Centrum Regionu tworzy się przestrzeń poświęconą ponad 660 letniej historii tego obiektu przy współpracy z lokalnymi muzeami.
Oferta Wielkiego targu skierowana jest do podmiotów działaljących na Pomorzu, wspisujących się w koncepcję Centrum Regionu Wielki Młyn.

W Gdańsku powstał nowy obiekt, jakim jest Wielki Młyn Centrum Regionu. W Centrum Regionu tworzy się przestrzeń poświęconą ponad 660 letniej historii tego obiektu przy współpracy z lokalnymi muzeami.
Oferta Wielkiego targu skierowana jest do podmiotów działaljących na Pomorzu, wspisujących się w koncepcję Centrum Regionu Wielki Młyn. Są to:

  • wytwórców produktów regionalnych i tradycyjnych
  • producentów żywności
  • artystów wszystkich płaszczyzn
  • rzemieślników oraz przedsiębiorców Pomorza
  • gastronomików
  • operatorów atrakcji turystycznych
  • miasta, gminy, regiony
  • hotele, gospodarstwa agroturystyczne
  • podmioty kulturalne itp.

Targi odbywają się w każdy piątek i sobotę w godzinach 10-19.

Opłata targowa za 1 dzień - 50 zł

W ramach opłaty targowej każdy najemca otrrzymuje minimum pół pawilonu handlowego ze stołem wystawienniczym i dostępem do energii elektrycznej.

Więcej informacji: http://www.wielkimlyn.eu/

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla turystów
Dla mieszkańców

Jarmark Świąteczny 2015

Niezdefiniowany
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pon., 12/14/2015 - 10:48
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:48
Author: 

20.12.2015 r. na Rynku Miejskim w Bytowie (plac kard. Wyszyńskiego) w godzinach od 9:00 do 15:00 odbędzie się Jarmark Bożonardzeniowy.

Podczas Jarmarku będzie można kupić choinkę, ozdoby świąteczne, rękodzieło ludowe, biżuterię, stroiki, a także skosztować bożonarodzeniowych potraw i słodkości.

20.12.2015 r. na Rynku Miejskim w Bytowie (plac kard. Wyszyńskiego) w godzinach od 9:00 do 15:00 odbędzie się Jarmark Bożonardzeniowy.

Podczas Jarmarku będzie można kupić choinkę, ozdoby świąteczne, rękodzieło ludowe, biżuterię, stroiki, a także skosztować bożonarodzeniowych potraw i słodkości.

Na najmłodszych czeka Mikołaj oraz 2,5 godzinne animacje. Przewidziane także wspólne śpiewanie kolęd oraz stanowiska niezależne przez cały czas trwania jarmarku (malowanie buziek, malowanie bombek, łańcuchy choinkowe, wyrób naturalnych ozdób choinkowych, listy do św. Mikołaja, dekorowanie pierników).

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla turystów
Dla mieszkańców

Zakończono prace na ul. Podzamcze i Młyńska

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
czw., 11/12/2015 - 10:26
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:26
Author: 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończono inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych - ul. Podzamcze i Młyńskiej w Bytowie”. 10.11.2015 r. oficjalnie otwarto przebudowaną inwestycję.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończono inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych - ul. Podzamcze i Młyńskiej w Bytowie”. 10.11.2015 r. oficjalnie otwarto przebudowaną inwestycję.

Całkowity koszt inwestycji: 4.238.066,61 zł brutto

Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,  Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1.874.749,00 zł, co stanowi 50% kwalifikowanej wartości zadania

Prace były prowadzone na podstawie umowy podpisanej w siedzibie gminy z Przedsiębiorstwem Budowlano - Produkcyjno - Usługowo - Handlowym Roman Jereczek, w dniu 23.04.2015 r.

Firmami świadczącymi usługi podwykonawstwa na rzecz generalnego wykonawcy były:
- Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane "EKO INSTAL" Piotr Kuczkowski,
- Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o. o.
- Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz Plata
- POL - DRÓG Gdańsk sp. z o. o.
- Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych "Ce-STA" Stanisław Cioczek.

Inwestycja polegała na przebudowie ulicy Podzamcze i Młyńskiej w Bytowie wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem ulicznym. Zakres prac obejmował:
- budowę drogi z nawierzchni bitumicznej, szerokości pasa ruchu 2,5-3 m, długość 720 mb,
przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 1,25-4,0 m, długości 1.650 mb,
- ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 2,0 - 4,0 m długości 300 mb
- przebudowę i rozbudowę istniejących parkingów, o powierzchni ok. 2795 m2, dzięki czemu uzyskano:
122 miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych)
7 miejsc postojowych dla busów (autobusów)
- budowę zjazdów na przyległe posesje
- budowę kanalizacji deszczowej o długości 790 mb
- budowę oświetlenia ulicznego, 82 punkty świetlne z czego ustawiono 75 nowych latarni i adaptowano 7 latarni już istniejących
- modernizację istniejącej sieci wodociągowej o dł. 640 mb.

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla turystów
Dla mieszkańców

Ocalić narodową spuściznę

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
wt., 11/10/2015 - 10:24
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:24

Muzeum Narodowe w Gdańsku kończy drugi etapu projektu pt. „Ocalić Narodową Spuściznę”.
Projekt ten polega na dokumentacji fotograficzno-etnograficznej przydrożnych kapliczek na terenie całego województwa pomorskiego.
Więcej informacji o przedsięwzięciu można uzyskać na stronie internetowej: www.ostanceprosb.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku kończy drugi etapu projektu pt. „Ocalić Narodową Spuściznę”.
Projekt ten polega na dokumentacji fotograficzno-etnograficznej przydrożnych kapliczek na terenie całego województwa pomorskiego.
Więcej informacji o przedsięwzięciu można uzyskać na stronie internetowej: www.ostanceprosb.pl

Efektem pierwszej i drugiej odsłony Projektu jest internetowa, interaktywna mapa kapliczek, z której można korzystać pod następującym adresem internetowym:
www.mapakapliczek.pl/lang/pl/szukaj/?country_0=Polska

Do tej pory udało się nam zinwentaryzować ponad dwa tysiące przydrożnych kapliczek na terenie Pomorza.

Ideą projektu jest, aby informacje zebrane w trakcie projektu trafiły do jak najszerszego grona  odbiorców. Chodzi o to, aby mieszkańcy, turyści oraz środowisko naukowe mogli skorzystać z zebranego materiału etnograficznego. Poprzez projekt chce się rozbudzić świadomość regionalną wśród mieszkańców, jak również zwrócić uwagę na to, że przydrożne kapliczki są ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego.

Interaktywna mapa kapliczek zawiera informacje o przydrożnej architekturze sakralnej, znajdującej się na terenie naszej gminy oraz całego województwa pomorskiego. Częścią badań zostały również objęte tereny Norwegii i Islandii, które zaowocowały zdokumentowaniem norweskich kościołów Stavkirke oraz islandzkich kościołów farmerskich.
 
Jeżeli na terenie naszej Gminy powstały nowe kapliczki przydrożne, można przekazać tą informację Asystentce Koordynatora Projektu - p. Marcie Szaszkiewicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku, tel. +48 601 493 127, m.szaszkiewicz@mng.gda.pl bądź bezpośrednio Koordynatorowi Projektu - p. Waldemarowi Elwart, Muzeum Narodowe w Gdańsku, tel. +48 58 307 59 12 wew. 103, +48 602 103 360,  w.elwart@ostanceprosb.pl.

Odbiorca: 
Dla turystów
Dla mieszkańców

Relacja ze spotkań konsultacyjnych ws. kolei

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pt., 10/30/2015 - 10:02
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:02
Author: 

Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej realizacji zadnia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowe", dnia 31.08.2015 r. zakończono realizację umowy.

Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej realizacji zadnia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowe", dnia 31.08.2015 r. zakończono realizację umowy.

W dniach 27-29 października br. na terenie gmin: Studzienice, Bytów i Lipusz odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami w celu przedstawienia rozwiązań ujętych w dokumentacji budowlanej.

W spotkaniu, zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Bytowie uczestniczyli: prezes BPBK Jan Kosiedowski, dyrektor techniczny Piotr Sobczyk, projektanci, Radni Miejscy, przedstawiciele Gminy Bytów oraz mieszkańcy.

Wariant wybrany do realizacji przedsięwzięcia przewiduje odtworzenie linii, wraz z budową nowej stacji kolejowej „Lipusz Północny”. Budowa stacji Lipusz wyeliminuje przesiadkę i zmianę czoła. Maksymalna prędkość możliwa do osiągnięcia na trasie będzie wynosiła do 120 km/h. Istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana, a w to miejsce zastosowana warstwa podbudowy z tłucznia, ułożenia podkładu typu ciężkiego, wraz z nowymi szynami. Istniejąca linia nie przechodziła kapitalnego remontu od jej wybudowania do użytkowania w 1901 r.

Przystanki zostaną zaprojektowane zgodnie z ideą czerwonej wstążki, nawiązującej do architektury PKM. Elementy czerwonej wstążki są charakterystyczne dla Trójmiasta i regionu Kaszub.

Przystanek Róg zostanie przeniesiony o ok. 800 m do miejscowości Skwierawy. Stacja w Bytowie zostanie zmodernizowana poprzez wykonanie nowego peronu. Na całej linii istnieją 23 przejazdy kolejowe, z czego 4 przejazdy zostaną zlikwidowaniu.

Modernizacja linii 211 i 212 stanowi integralną część, umożliwiającą bezpośrednie połączenie Bytowa, Studzienic i Lipusza z Trójmiastem.

Szacowany czas przejazdu z Bytowa do Gdańska nie powinien przekroczyć 1,5 h.

Filmik dot. rewitalizacji linii kolejowej: https://drive.google.com/folderview?id=0B5k-u3u0xscJeGlDLWU1RWpkcjQ&usp=...

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla turystów
Dla mieszkańców

Bytów Gminą Ekoinnowacji

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
śr., 09/23/2015 - 10:12
Data wygaśnięcia: 
pon., 11/23/2015 - 10:12

W dniu 22 września br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja  pn. "Gmina Ekoinnowacji".  Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu Gmina Ekoinnowacji. Gmina Bytów w ramach niniejszego  konkursu została uhonorowana statuetką, jako laureat konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. Wyróżnienie na ręce burmistrza Bytowa - Ryszarda Sylki oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie - Jana Tredera wręczyła profesor Jadwiga Rotnicka - przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP.

 

W dniu 22 września br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja  pn. "Gmina Ekoinnowacji".  Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu Gmina Ekoinnowacji. Gmina Bytów w ramach niniejszego  konkursu została uhonorowana statuetką, jako laureat konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. Wyróżnienie na ręce burmistrza Bytowa - Ryszarda Sylki oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie - Jana Tredera wręczyła profesor Jadwiga Rotnicka - przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP.

Konkurs organizowany był od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. Adresowany był do samorządów gminnych z terenu całej Polski. Celem było promowanie dobrych przykładów wdrożenia innowacji ekologicznych w różnych dziedzinach gospodarki komunalnej, polityki samorządowej i zarządzania gminą.
Wśród zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego na gruncie wdrażania ekoinnowacji wyróżniono 20 laureatów z terenu całej Polski, tj.: Bielawa, Brenna, Brzeg, Bydgoszcz, Bystrzyca Kłodzka, Bytów, Dziemiany, Konarzyny, Krapkowice, Lubin, Myszyniec, Nakło nad Notecią, Ostrów Mazowiecki, Pietrowice Wielkie, Płońsk, Raciechowice, Sorkwity, Świętochłowice, Warszawa, Wisznice.

Konkurs został zorganizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ekoinnowacje w Gminie”, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczące w nim gminy zgłosiły 102 przykłady wdrożenia innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej. Mogły one dotyczyć różnych dziedzin: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki, zagospodarowania przestrzeni i zieleni, infrastruktury komunalnej, zarządzania gminą, a także mieć różny charakter – techniczny, planistyczny, organizacyjny czy społeczny.

Gmina Bytów została nagrodzona w szczególności za montaż kolektorów słonecznych na budynkach oświatowych i prywatnych, rozwój infrastruktury turystycznej ułatwiającej zrównoważony dostęp turystów do zasobów przyrodniczych oraz prowadzenie lokalnych działań ekologiczno-edukacyjnych.

Oceniane były przede wszystkim: kompleksowość zaangażowania samorządu w innowacyjność ekologiczną; liczba dziedzin, w których dokonano innowacyjnych ekologicznie zmian; zaangażowanie planistyczne gminy i tworzenie klimatu dla rozwoju ekoinnowacyjności; prowadzenie lokalnych działań edukacyjnych i kampanii informacyjno-promocyjnych w innowacyjności ekologicznej; współpraca z innymi podmiotami publicznymi, prywatnymi lub pozarządowymi; utworzenie nowych, zielonych, miejsc pracy.

 

Foto: Michał Józefaciuk

Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla turystów
Dla mieszkańców

Bytów Letnią Stolicą Kaszub 2015

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
śr., 09/23/2015 - 10:08
Data wygaśnięcia: 
pon., 11/23/2015 - 10:08
Author: 

Miło nam poinformować, że w wyniku plebiscytu o nazwie "4 STOLICE KASZUB", prowadzonego przez portale: pieknekaszuby.pl i pulskaszub24.pl Bytów większością głosów internautów wygrała plebiscyt.
Dziękujemy wszystkim za głosy oddane na nasze miasto.

Miło nam poinformować, że w wyniku plebiscytu o nazwie "4 STOLICE KASZUB", prowadzonego przez portale: pieknekaszuby.pl i pulskaszub24.pl Bytów większością głosów internautów wygrała plebiscyt.
Dziękujemy wszystkim za głosy oddane na nasze miasto.

Zapraszamy do Bytowa, pięknego miasta na Kaszubach!
Bytów - perła wśród kaszubskich lasów, miasto otoczone naturą, usytuowane wśród pagórków oraz licznych jezior. Miasto promuje naturalne walory, udostępniając mieszkańcom i turystom szlaki przebiegające wśród unikatowych w skali Europy jezior lobeliowych. Trasy przygotowane są zarówno dla użytkowników pieszych, rowerowych czy też wodnych. Świetnym dopełnieniem bazy turystycznej są kwatery oferowane przez hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne. Całość uzupełniona jest szeroką gamą usług gastronomicznych, dając możliwość zasmakowania w potrawach tradycji i smaku regionu.
W naszym mieście odbywają się liczne imprezy kulturalne, sportowe i koncerty. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno fani sportu, miłośnicy muzyki bluesowej, zapaleni wędkarze, jak i uczestnicy wernisaży, wystaw oraz promocji książek lokalnych autorów.  Kulminacją aktywności społecznej jest okres letni, gdy mieszkańcy wspomagani przez licznych turystów uczestniczą w wydarzeniach, nawet o randze krajowej: Dni Bytowa - upamiętniające nadanie praw miejskich, Skandia Maraton – jeden z najpopularniejszych cykli maratonów rowerowych w Polsce, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym. Nawet charakterystyczne grupy takie jak motocykliści, znajdą swoje w miejsce w kalendarzu imprez Bytowa.
Spacerując po mieście można zobaczyć ciekawe, uzupełniające się połączenie nowoczesnej architektury z historyczną linią zabudowy miasta. Historia zajmuje ważne miejsce w sercach mieszkańców i w kształcie rozwoju miasta. Bytów to także miejsce, gdzie teraźniejszość ściera się z historią, a nowoczesne rozwiązana architektoniczne z zabytkami.
Bytów jest miastem wielokulturowym. Bezspornym wyróżnikiem miasta jest podtrzymywanie i pielęgnowanie wielokulturowości mieszkańców oraz aktywne wspieranie inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych.
W mieście jest wiele zakątków wartych odwiedzenia, m.in.: Trakt Młyński, nowoczesny basen, promenada nad jeziorem lobeliowym Jeleń, zrewitalizowany Rynek, zabytkowy most kolejowy.
Przyjedź, poznaj, zostań na dłużej!

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla turystów
Dla mieszkańców

Zapraszamy na wspólny trening na trasie biegu i marszu wokół jezior lobeliowych

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pon., 09/21/2015 - 15:34
Data wygaśnięcia: 
sob., 11/21/2015 - 15:34
Author: 

Nadleśnictwo Bytów  i Klub Biegacza „Goch” Bytów  serdecznie zapraszają na wspólny trening, wszystkie osoby, które chcą się zapoznać z trasą I Bytowskiego Biegu i Marszu Wokół Jezior Lobeliowych, który odbędzie się 17.10.2015 r. (sobota)

Nadleśnictwo Bytów  i Klub Biegacza „Goch” Bytów  serdecznie zapraszają na wspólny trening, wszystkie osoby, które chcą się zapoznać z trasą I Bytowskiego Biegu i Marszu Wokół Jezior Lobeliowych, który odbędzie się 17.10.2015 r. (sobota). Treningi będą miały charakter otwarty, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych, którzy będą chcieli razem pobiegać i pomaszerować   po trasie biegu i marszu– zarówno osoby zarejestrowane jak i te, które jeszcze się wahają.Po treningu przewidziane jest ognisko !!!
Zapraszamy na wspólny trening:
24.09.2015 – godzina 17:30 – bieg
26.09.2015 – godzina 16:30 – nordic walking
Miejsce zbiórki Rzepnica ul.Różana za mostem Las – ognisko ( Meta Mount Everest)

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla turystów
Dla mieszkańców

Zespół Muzyki Myśliwskiej HUBERTUS w Bytowie

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pon., 09/21/2015 - 15:21
Data wygaśnięcia: 
sob., 11/21/2015 - 15:21
Author: 

Podczas obchodów XVII Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie wystąpi Zespół Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” przy Kole Łowieckim „Cyranka” w Sztumie i Kwidzyńskim Centrum Kultury pod kierownictwem Michała Wojtyły.

Podczas obchodów XVII Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie wystąpi Zespół Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” przy Kole Łowieckim „Cyranka” w Sztumie i Kwidzyńskim Centrum Kultury pod kierownictwem Michała Wojtyły.

Kwintet dęty „Hubertus” powstał w listopadzie 2001 roku. W 2004 zespół nawiązał współpracę z Kołem Łowieckim „Cyranka” w Sztumie. W 2007 poszerzył swoje możliwości o ciekawe i oryginalne brzmienie na Rogach Myśliwskich Parforce Horn w stroju B/Es. W tym samym roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego nadała Zespołowi Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” „Odznakę za zasługi dla łowiectwa” za propagowanie na wysokim poziomie muzyki i kultury łowieckiej na terenie kraju i za granicą. W 2008 roku zespół został współzałożycielem Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich z którym współpracuje do dnia dzisiejszego. Dnia 3 września 2011 r. z okazji X-rocznicy istnienia zespołu – Elbląska Okręgowa Rada Łowiecka – honorował zespół Odznaczeniem za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Elbląskiego PZŁ.

Współorganizatorem występu „Hubertusa” jest Gmina Bytów.

Szczegółowe informacje dotyczące XVII Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Mysliwskiej na Zamku w Bytowie na plakacie.

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla turystów
Dla mieszkańców

Zaproszenie na koncert

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pon., 09/21/2015 - 15:18
Data wygaśnięcia: 
sob., 11/21/2015 - 15:18
Author: 

Już 27 września 2015 roku o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert „Od Sinatry do Presleya. Przeboje wiecznie młode” w wykonaniu niesamowitego trio

Już 27 września 2015 roku o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert „Od Sinatry do Presleya. Przeboje wiecznie młode” w wykonaniu niesamowitego trio w składzie:

ANNA SPYCHALSKA - wokalistka
Wokalistka obdarzona ciepłą barwą głosu, specjalizująca się w repertuarze musicalowym i rozrywkowym. Prywatnie Anna jest żoną Romualda Spychalskiego. Jej umiejętności wokalne zyskały uznanie na wielu przeglądach i konkursach wokalnych w kraju, których była laureatką. W 2011 została okrzyknięta odkryciem wokalnym Europejskiego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. W styczniu b.r. Anna i Romuald Spychalscy gościli w Kanadzie, gdzie wzięli udział w koncertach dla  kanadyjskiej Polonii. Anna Spychalska jest także organizatorką przedsięwzięć artystycznych. Wielkim sukcesem okazały się organizowane przez Agencję Artystyczną Anny Spychalskiej koncerty "Wielka Gala Trzech Tenorów" i "Wielka sława to żart - parada przebojów operetkowych i musicalowych". Anna Sychalska doskonali swój warsztat wokalny pod okiem znakomitej polskiej spiewaczki operowej  Izabelli Nawe. 

ROMUALD SPYCHALSKI - wokalista
Tenor. Wokalną karierę rozpoczął na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Koncertował w Niemczech , Francji oraz Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na terenie Polski występował m.in w warszawskiej Sali Kongresowej, Filharmoniach w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Krakowie i Częstochowie i na wielu scenach i estradach w Polsce. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. prowadzonym przez gwiazdę Metropolitan Opera w Nowym Jorku Gwendolyn Bradley. Wielokrotnie, na zaproszenie Bogusława Kaczyńskiego brał udział w Europejskim Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Artysta wykonujący z powodzeniem różne gatunki muzyczne. W jego bogatym repertuarze znajdują się utwory z wielu gatunków - arie i duety operowe, operetkowe  i musicalowe, pieśni neapolitańskie, utwory m.in. Jana Kiepury, Andrea Bocellego, Franka Sinatry a nawet piosenki rozrywkowe.

ADAM WOJTASIK - saksofonista
W 2009 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Brał udział w licznych konkursach i przesłuchaniach. W 2009 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków na I Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym w Łodzi Swoje umiejętności doskonalił uczestnicząc w wielu kursach mistrzowskich. Już podczas studiów rozpoczął działalność koncertową, którą z wielkim powodzeniem kontynuuje do dziś wykonując zarówno muzykę klasyczną jak i rozrywkową. Był członkiem Big Bandu Akademii Muzycznej w Łodzi pod dyrekcją Jacka Delonga wielokrotnie nagradzanego na konkursach i festiwalach. W 2009 roku wystąpił jako solista, wykonując z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej Koncert na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową Es-dur op.109 Aleksandra Głazunowa. W 2010 został zaproszony do udziału w koncercie upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej Chicago for Poland – Memorial Tribute Concert w Millennium Park w Chicago. Współpracuje z Filharmonią Łódzką im. A. Rubinsteina, Filharmonią Kaliską, Teatrem Wielkim i Teatrem Muzycznym w Łodzi.   Obecnie prowadzi klasę saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Bełchatowie i Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. 

 W programie niezapomniane polskie i zagraniczne przeboje. Usłyszymy utwory takich artystów jak: Kalina Jędrusik, Ewa Bem, Hanna Banaszak, Frank Sinatra, Tom Jones, i wielu innych.

 

Wstęp wolny

Zapraszamy!!!

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla turystów
Dla mieszkańców

Strony

Subskrybuj RSS - Dla turystów