Dla mieszkańców

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Ratujemy kolej dla Kaszub. Przejazd z Kokoszek

Niezdefiniowany
Data rozpoczęcia publikacji: 
ndz., 05/13/2018 - 15:13
Data wygaśnięcia: 
śr., 06/13/2018 - 15:13
Author: 

Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorska Kolej Metropolitalna SA i „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” zorganizowały 13 maja 2018 r. (niedziela) przejazd pociągiem specjalnym na trasie Gdańsk Kokoszki – Kartuzy, w ramach samorządowej inicjatywy na rzecz reaktywacji przewozów pasażerskich na liniach kolejowych nr 234 i 229, której patronuje Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu tym wzięli udział samorządowcy z miast i gmin leżących wzdłuż tej trasy, parlamentarzyści, lokalni aktywiści oraz miłośnicy kolei i przedstawiciele mediów. Partnerami wydarzenia byli: PKP SKM w Trójmieście, Miasto Kartuzy oraz Stowarzyszenie Miłośników Kolei Kokoszkowskiej, przy życzliwym wsparciu Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni.

Dzisiejszy przejazd na trasie Gdańsk – Kartuzy po dawnej linii kokoszkowskiej miał na celu propagowanie idei budowy tzw. „kolejowej obwodnicy” łączącej Gdańsk z Kartuzami, dzięki której będzie możliwe utrzymanie pasażerskich przewozów kolejowych na Kaszubach przez cały czas trwania planowanych przez PKP PLK inwestycji na linii 201 (elektryfikacja i budowa drugiego toru w latach 2020-23).

Przejazd pokazał w sposób dobitny, że połączenie kolejowe Gdańska z Kartuzami przez Starą Piłę odcinkami linii 234 i 229  jest możliwe już dziś, a po modernizacji realne będzie regularne przywrócenie ruchu pasażerskiego na tej trasie.

Na dworcu kolejowym w Kartuzach, który już w czerwcu zostanie oddany do użytku, podpisano list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz oraz linii 234 na odcinku Stara Piła - Gdańsk Kokoszki do wpięcia w linię nr 248 (w okolicach przystanku Gdańsk Kiełpinek).

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla turystów
Dla mieszkańców

Właśnie wystartował kolejny Kartuski Budżet Obywatelski!

Niezdefiniowany
Data rozpoczęcia publikacji: 
pt., 05/18/2018 - 15:04
Data wygaśnięcia: 
wt., 06/05/2018 - 15:04

To inicjatywa Gminy Kartuzy, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy zauważają potrzebę zmian w swoim najbliższym otoczeniu. Zgłoś pomysł na inwestycję w Budżecie Obywatelskim! Przyznajemy 200 tysięcy złotych na zadania o charakterze lokalnym. Zadania będą możliwe do realizacji w 2019 r. na terenie Kartuz.

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Kartuzy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.
  

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Mieszkaniec miasta Kartuzy ma możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu Gminy na zadania realizowane na obszarze Kartuz. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!
  

Kto może wziąć udział?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy Kartuz, którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych.
   

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt. Wejdź w link, aby dowiedzieć się więcej, przeczytać Zarządzenie Burmistrza na temat Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego oraz pobrać załączniki. Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Poniżej publikujemy garść najważniejszych informacji wraz z terminami:

Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kartuzy na 2019 r. na zadania możliwe do realizacji w 2019 r. na terenie miasta Kartuzy, będące zadaniami własnymi gminy i wpisanymi w Strategię Rozwoju Gminy.

Planowana kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 200 000 zł, z rozbiciem po 50 000 zł na realizację zadań o charakterze lokalnym.

Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców czterech obszarów miasta Kartuzy wyodrębnionych na potrzeby niniejszych konsultacji.

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Kartuzy na 2019 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy Kartuz, którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących uważa się osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 2 maja do 24 września 2018r., dwuetapowo, w formie ankiet pisemnych skierowanych do mieszkańców miasta Kartuzy.

  

Zgłaszanie pomysłów

Pierwszy etap konsultacji będzie polegać na odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie tj. „Jakie zadania powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Kartuzy w 2019r.?”. Odbędzie się on w terminie od 2 maja, do 4 czerwca 2018r.

  

Głosowanie

Drugi etap konsultacji będzie polegać na dokonaniu przez mieszkańców miasta Kartuzy wyboru zadań do realizacji w ankiecie pisemnej pn. „Ankieta wyboru” i odbędzie się w terminie od 10 września do 24 września 2018r.

Każdy mieszkaniec Kartuz będzie mógł wybrać tylko jeden projekt z przedstawionej w Ankiecie listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione do 02 października 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, a także poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz publikację na stronie www.kartuzy.pl 

Masz pytanie bądź wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu!

Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kartuzach, pok. 324, tel. 586 945 215, e-mail: info@poczta.kartuzy.pl .

Więcej informacji na stronie www.kartuzy.pl

Odbiorca: 
Dla mieszkańców

Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 2018 (III tura)

Niezdefiniowany
Data rozpoczęcia publikacji: 
pt., 05/18/2018 - 11:59
Data wygaśnięcia: 
czw., 05/31/2018 - 15:31

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2018 (III tura, II w br.),  ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/będących uzupełnieniem do Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz.
 

Każdy, kto zauważa potrzebę zmiany przestrzeni, w której żyje, może wziąć sprawy w swoje ręce!

Wystarczy mieć pomysł na małe przedsięwzięcie realizowane na obszarze Rewitalizacji Kartuz.

Najważniejsze, aby wnioskodawca oraz członkowie jego rodziny, znajomi, sąsiedzi itd. sami zakasali rękawy i wzięli tym samym czynny udział w realizacji zadania!

Rodzaje inwestycji:

zagospodarowanie obszaru zaniedbanego i wymagającego wsparcia, zlokalizowanego blisko mieszkańców; jego zagospodarowanie wpłynie pozytywnie na integrację społeczności lokalne;

przygotowanie miejsca spotkań mieszkańców w przestrzeni ogólnodostępnej;

nasadzenia zieleni, roślin, drzew, krzewów ozdobnych / rekonstrukcja terenów zielonych, nowe rabaty kwiatowe/ziołowe.

Liczymy na inwencję mieszkańców, którzy sami najlepiej wiedzą, co chcą zmienić w swoim mieście!

 

Więcej informacji na stronie www.kartuzy.pl

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2018 (III tura, II w br.),  ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/będących uzupełnieniem do Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz.
 

Każdy, kto zauważa potrzebę zmiany przestrzeni, w której żyje, może wziąć sprawy w swoje ręce!

Wystarczy mieć pomysł na małe przedsięwzięcie realizowane na obszarze Rewitalizacji Kartuz.

Najważniejsze, aby wnioskodawca oraz członkowie jego rodziny, znajomi, sąsiedzi itd. sami zakasali rękawy i wzięli tym samym czynny udział w realizacji zadania!

Rodzaje inwestycji:

zagospodarowanie obszaru zaniedbanego i wymagającego wsparcia, zlokalizowanego blisko mieszkańców; jego zagospodarowanie wpłynie pozytywnie na integrację społeczności lokalne;

przygotowanie miejsca spotkań mieszkańców w przestrzeni ogólnodostępnej;

nasadzenia zieleni, roślin, drzew, krzewów ozdobnych / rekonstrukcja terenów zielonych, nowe rabaty kwiatowe/ziołowe.

Liczymy na inwencję mieszkańców, którzy sami najlepiej wiedzą, co chcą zmienić w swoim mieście!

Odbiorca: 
Dla mieszkańców

Kładka dla pieszych i parking w centrum Kartuz

Niezdefiniowany
Data rozpoczęcia publikacji: 
pt., 02/23/2018 - 13:32
Data wygaśnięcia: 
pon., 04/23/2018 - 13:32

Przed nami realizacja dwóch ważnych inwestycji w Stolicy Kaszub. Równolegle do wiaduktu przy ul. 3 Maja powstanie kładka dla pieszych i rowerzystów. Z kolei przy ul. dra A. Majkowskiego, w samym centrum miasta, zostanie zbudowany nowy parking dla samochodów osobowych.
 

Wkrótce ruszą prace związane z budową kładki dla pieszych oraz rowerzystów przy ul. 3 Maja w Kartuzach oraz budową parkingu przy ul. dra A. Majkowskiego. Właśnie zostały ogłoszone przetargi na te zadania.
 

Przypominamy, że w Kartuzach dzięki dotacji pozyskanej z funduszu Unii Europejskiej powstaje właśnie sieć ścieżek rowerowych za blisko 3,5 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana w I połowie br.
 

Kładka przy ul. 3 Maja połączy już istniejące ścieżki prowadzące z Kartuz do Grzybna oraz z ul. Słoneczną w stronę centrum miasta. Powstanie ona w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii europejskiej pn. Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi, ułatwi mieszkańcom dojazd i dojście do właśnie budowanego dworca kolejowego.

 

Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla turystów
Dla mieszkańców

Nowy skatepark – zdecyduje młodzież

Niezdefiniowany
Data rozpoczęcia publikacji: 
pt., 02/23/2018 - 13:28
Data wygaśnięcia: 
pon., 04/23/2018 - 13:28

Upłynął już termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa skateparku w Parku „Solidarności” w Kartuzach. Na zapytanie ofertowe odpowiedziało sześć podmiotów.
 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma EURO PROJEKT z Elbląga. Propozycje wahały się od blisko 78 tys. zł do nieco ponad 18 tys. Wybrano tę najkorzystniejszą.
 

W Kartuzach jeszcze w tym roku powstanie nowy skatepark. Zostanie on umiejscowiony w parku znajdującym się naprzeciw budynku Kartuskiego Centrum Kultury. To idealne miejsce na tego typu przedsięwzięcie. Park „Solidarności” jest położony w samym centrum miasta, w pobliżu szkół i innych miejsc przeznaczonych do wypoczynku.
 

Wkrótce Gmina Kartuzy ogłosi konsultacje społeczne związane z projektem skateparku. Więcej informacji na ten temat, w tym miejsce oraz termin spotkania z projektantem, podamy wkrótce.
 

Chcemy, aby to młodzi ludzie sami zdecydowali, jak będzie wyglądał kartuski skatepark, jakie będzie spełniał funkcje. Dlatego też liczymy na ich obecność w czasie konsultacji.

Upłynął już termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa skateparku w Parku „Solidarności” w Kartuzach. Na zapytanie ofertowe odpowiedziało sześć podmiotów.
 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma EURO PROJEKT z Elbląga. Propozycje wahały się od blisko 78 tys. zł do nieco ponad 18 tys. Wybrano tę najkorzystniejszą.
 

W Kartuzach jeszcze w tym roku powstanie nowy skatepark. Zostanie on umiejscowiony w parku znajdującym się naprzeciw budynku Kartuskiego Centrum Kultury. To idealne miejsce na tego typu przedsięwzięcie. Park „Solidarności” jest położony w samym centrum miasta, w pobliżu szkół i innych miejsc przeznaczonych do wypoczynku.
 

Wkrótce Gmina Kartuzy ogłosi konsultacje społeczne związane z projektem skateparku. Więcej informacji na ten temat, w tym miejsce oraz termin spotkania z projektantem, podamy wkrótce.
 

Chcemy, aby to młodzi ludzie sami zdecydowali, jak będzie wyglądał kartuski skatepark, jakie będzie spełniał funkcje. Dlatego też liczymy na ich obecność w czasie konsultacji.

 

Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla mieszkańców

Konferencja nt. funduszy europejskich dla firm

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
wt., 12/15/2015 - 10:52
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:52
Author: 

Zapraszamy na konferencję, podczas której zaprezentujemy najbliższe wyzwania stojące przed Agencją Rozwoju Pomorza, w tym m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 - 2020.

Zapraszamy na konferencję, podczas której zaprezentujemy najbliższe wyzwania stojące przed Agencją Rozwoju Pomorza, w tym m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 - 2020.

W części poświęconej Funduszom Europejskim dla firm omówimy zasady konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” RPO WP kierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także zaprezentujemy programy ogólnopolskie i międzynarodowe, dedykowane MSP.

Konferencja odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w Olivia Business Centre (budynek - Olivia Four - sala konferencyjna na parterze) przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku, o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla mieszkańców

Centrum Regionu

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pon., 12/14/2015 - 10:50
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:50
Author: 

W Gdańsku powstał nowy obiekt, jakim jest Wielki Młyn Centrum Regionu. W Centrum Regionu tworzy się przestrzeń poświęconą ponad 660 letniej historii tego obiektu przy współpracy z lokalnymi muzeami.
Oferta Wielkiego targu skierowana jest do podmiotów działaljących na Pomorzu, wspisujących się w koncepcję Centrum Regionu Wielki Młyn.

W Gdańsku powstał nowy obiekt, jakim jest Wielki Młyn Centrum Regionu. W Centrum Regionu tworzy się przestrzeń poświęconą ponad 660 letniej historii tego obiektu przy współpracy z lokalnymi muzeami.
Oferta Wielkiego targu skierowana jest do podmiotów działaljących na Pomorzu, wspisujących się w koncepcję Centrum Regionu Wielki Młyn. Są to:

  • wytwórców produktów regionalnych i tradycyjnych
  • producentów żywności
  • artystów wszystkich płaszczyzn
  • rzemieślników oraz przedsiębiorców Pomorza
  • gastronomików
  • operatorów atrakcji turystycznych
  • miasta, gminy, regiony
  • hotele, gospodarstwa agroturystyczne
  • podmioty kulturalne itp.

Targi odbywają się w każdy piątek i sobotę w godzinach 10-19.

Opłata targowa za 1 dzień - 50 zł

W ramach opłaty targowej każdy najemca otrrzymuje minimum pół pawilonu handlowego ze stołem wystawienniczym i dostępem do energii elektrycznej.

Więcej informacji: http://www.wielkimlyn.eu/

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla inwestorów
Dla turystów
Dla mieszkańców

Jarmark Świąteczny 2015

Niezdefiniowany
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pon., 12/14/2015 - 10:48
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:48
Author: 

20.12.2015 r. na Rynku Miejskim w Bytowie (plac kard. Wyszyńskiego) w godzinach od 9:00 do 15:00 odbędzie się Jarmark Bożonardzeniowy.

Podczas Jarmarku będzie można kupić choinkę, ozdoby świąteczne, rękodzieło ludowe, biżuterię, stroiki, a także skosztować bożonarodzeniowych potraw i słodkości.

20.12.2015 r. na Rynku Miejskim w Bytowie (plac kard. Wyszyńskiego) w godzinach od 9:00 do 15:00 odbędzie się Jarmark Bożonardzeniowy.

Podczas Jarmarku będzie można kupić choinkę, ozdoby świąteczne, rękodzieło ludowe, biżuterię, stroiki, a także skosztować bożonarodzeniowych potraw i słodkości.

Na najmłodszych czeka Mikołaj oraz 2,5 godzinne animacje. Przewidziane także wspólne śpiewanie kolęd oraz stanowiska niezależne przez cały czas trwania jarmarku (malowanie buziek, malowanie bombek, łańcuchy choinkowe, wyrób naturalnych ozdób choinkowych, listy do św. Mikołaja, dekorowanie pierników).

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla turystów
Dla mieszkańców

VII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
pon., 12/07/2015 - 10:43
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:43
Author: 

6 grudnia w Mikolajki zespół Canicuła Bytów zagrał w VII Turnieju Mikołajowym organizowanym przez Olimpico Malbork. Mimo braku sukcesu w turnieju seniorek było to dla bardzo dobre doświadczenie tym bardziej, że rywale byli wymagający, a nasz zespół na hali zagrał pierwszy raz w tym składzie osobowym.

6 grudnia w Mikolajki zespół Canicuła Bytów zagrał w VII Turnieju Mikołajowym organizowanym przez Olimpico Malbork. Mimo braku sukcesu w turnieju seniorek było to dla bardzo dobre doświadczenie tym bardziej, że rywale byli wymagający, a nasz zespół na hali zagrał pierwszy raz w tym składzie osobowym. W meczach z KKP Chełmża, Tucholanka-Kobiak czy Leier Olimpico nasz zespół prowadził do przerwy 2:1. Tylko w meczu z gospodyniami udało nam się kontrolować przebieg meczu do końca i wygrać ostatecznie 4:2 choć sędzia nie uznał nam jednej prawidłowo zdobytej bramki dopatrując się faulu Justyny Siwik. Każdy zespół otrzymał puchary i medale oraz prezenty od Mikołaja.

Wyniki:

KKP Chełmża – Canicuła 6:2 (1:2) Paulina Lublewska, Weronika Bloch

Tucholanka – Kobiak Tuchola – ELWO – ETNA Elbląg 1:3

Leier Olimpico Malbork – Canicuła 2:4 (1:2) Weronika Bloch 2, Justyna Siwik, Paulina Lublewska

KKP Chełmża – Tucholanka – Kobiak 3:2

Leier Olimpico – ELWO-ETNA 0:8

Canicuła – Tucholanka – Kobiak 2:4 (2:1) Kamila Hapka, Paulina Lublewska

ELWO – ETNA – KKP Chełmża 0:3

Leier Olimpico – Tucholanka –Kobiak 1:0

ELWO ETNA – Canicuła 9:1 Justyna Siwik

Leier Olimpico – KKP Chełmża 4:3

 

CANICUŁA: Marta Gierszewska, Monika Kropidłowska – Weronika Bloch, Paulina Lublewska, Monika Łoś, Paulina Kapeluch, Kamila Hapka, Justyna Siwik

 

KKP Chełmża         9

ELWO – ETNA Elbląg         9

Leier Olimpico Malbork 6

Tucholanka – Kobiak Tuchola 3

Canicuła Bytów         3

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla mieszkańców

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Polski
Region: 
Bytów
Data rozpoczęcia publikacji: 
wt., 12/08/2015 - 10:37
Data wygaśnięcia: 
pon., 02/15/2016 - 10:37
Author: 

Gmina Bytów serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków dotyczących realizacji projektu "Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia".

Gmina Bytów serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków dotyczących realizacji projektu "Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia".

Szczegóły w załączeniu.

Opis do wyszukiwania: 
Odbiorca: 
Dla mieszkańców

Strony

Subskrybuj RSS - Dla mieszkańców