Aktualności

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Archiwum Aktualności

OSTATNIO DODANE AKTUALNOŚCI
piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

21 października 2011 r. dokonano odbioru technicznego wykonanych robót w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu rekreacyjnego w miejscowościach: Grzmiąca, Mądrzechowo i Sierzno”. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś 4 Leader, Odnowa i Rozwój Wsi dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wykonawcą zrealizowanej inwestycji było Przedsiębiorstwo Prywatne KOPOL z siedzibą w Bytowie. Koszt inwestycji wyniósł 260.206,59 PLN, z czego 75% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

 

24 października 2011 r. w Ośrodku Profilaktyki i Edukacji przy ul. Miłej 26 w Bytowie odbyło się szkolenie pn. „Praca w zespołach interdyscyplinarnych”. Celem szkolenia było podwyższenie umiejętności planowania i usprawniania współpracy w zespołach interdyscyplinarnych, wypracowanie sposobu rejestrowania zgłaszanych przypadków przemocy i inicjowania dalszych działań we współpracy różnych służb i instytucji – powoływanie grup roboczych.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Pomóż mi" w Bytowie od dnia 6 września br. realizuje projekt pn. " Uczymy, bawimy, wspieramy" - prowadzenie  świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze wsi Niezabyszewo.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

27 października 2011 r. w restauracji „Jaś Kowalski” w Bytowie odbyła się wystawa fotograficzna pt. „Tata i ja” podsumowująca projekt pn „Ojcostwo procentuje”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny w Bytowie a współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Promował on aktywne ojcostwo i partnerski model rodziny. 

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

22 października 2011 r. w Pomysku Wielkim odbył się XXIV Bieg Rodła. Organizatorem był Klub MLKS „Baszta” Bytów, wraz z Urzędem Miasta Bytów, Starostwem Powiatowym w Bytowie, Miejskim Ośrodkiem Sportu w Bytowie oraz Szkołą Podstawową w Pomysku Wielkim.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

26 października 2011 roku o godz. 17.00 odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Babciu, Dziadku masz wiadomość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu, zespół projektowy i zaproszeni goście spotkali się w Klubie "Jaś Kowalski".
 

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:42

19 października 2011 r. w Sali Portretowej Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego odbyła się Konferencja Finałowa projektu - Cassubia Cantat. Program realizowany był przez Muzeum Zachodnio – Kaszubskie a współfinansowany m.in. ze środków Urzędu Gminy Bytów. Na spotkaniu wspomniano o konkursie, który odbył się w ramach projektu.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:42

 

19.10.2011r. Rada Fundacji Partnerstwa Dorzecza Słupi podjęła uchwałę zatwierdzającą listę wniosków, które zakwalifikowały się do dofinansowania. Wśród nich znalazły się wszystkie wnioski złożone przez Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Bytowie tj.

- „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Dąbie Gm. Bytów” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:40

 

W dniu 01 września zawarta została umowa z firmą SOLVER Sp.z.o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, na wykonanie kompletnych instalacji baterii słonecznych w 298 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, z zastosowaniem łącznie 800 szt. kolektorów słonecznych, w Bytowie oraz 15 sołectwach gminy Bytów. Termin zakończenia robót budowlanych montażowych ustalona do 30 marca 2012r. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, wybrana została oferta konsorcjum: firma PROMIS oraz Biuro Obsługi Inwestora ABOL s.c. Montaż instalacji poprzedzony zostanie wizytą wykonawcy i inspektora nadzoru w każdym budynku mieszkalnym. Z wizyty sporządzany będzie protokół, w którym zawarte będą szczegóły dotyczące terminu wykonania i zakresu prac. O dacie wizyty uczestnicy projektu będą zawiadamiani wcześniej.

czwartek, 17 Listopad, 2011 - 19:57

1 października 2011r. o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste otwarcie rozbudowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 27-213. W ostatnich tygodniach na składowisko dotarł sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Strony