Aktualności

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Archiwum Aktualności

OSTATNIO DODANE AKTUALNOŚCI
piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:23

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012 i zaprasza do składania ofert. Do podziału na realizację zadań z zakresu turystyki w 2012 r. będą 2 mln zł, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2012.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:23

 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską AgencjęRozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne nt. PARTNERSTWO - To się opłaca!!! Spotkanie dotyczy zasad budowania partnerstw, tworzenia i realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich, którzy realizują, bądź chcą w przyszłości realizować przedsięwzięcia partnerskie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:11

3 listopada 2011 r. w Jasieniu odbył się pokaz przedpremierowy Teatru Zamkowa 2 z Bytowa, prowadzonego przez Jaromira Szroedera. Widzowie obejrzeli spektakl „Leo” wg powieści H. Hesse „Podróż na wschód”.  Zaprezentowano go w ramach Jasieni Teatralnej, organizowanej przez Stowarzyszenie KIETA – Kaszubski Instytut Edukacji Teatralno-Artystycznej, Wiejski Dom Kultury w Jasieniu, Szkołę Podstawową w Jasieniu, GOK w Czarnej Dąbrówce oraz Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:11

 

W ramach prowadzonej w bieżącym roku w Gminie Bytów Kampanii "Postaw na rodzinę!" zespół Szkół Ekonomiczno – Rolniczych im. S. Staszica w Bytowie podejmował szereg działań. Pani Anna Talewska, pedagog szkolny przeprowadziła zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z młodzieżą o tematyce:

 

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:11

 

8 listopada 2011 r. do Urzędu Gminy Bytów wpłynął wniosek Związku Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Bytowie z propozycją przemianowania ulicy Parkowej na ulicę Josypa Slipoho. Społeczność ukraińska zamieszkująca Ziemię Bytowską prowadzi przygotowania do obchodów 65 rocznicy przesiedleńczej Akcji Wisła.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:11

 

Wniosek pn. „Przebudowa dróg gminnych w Bytowie – ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Styp-Rekowskiego do skrzyżowania z ul. 1-go Maja oraz ul. Staszica od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Mierosławskiego” złożony przez Gminę Bytów o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Edycja 2012) znalazł się na zatwierdzonej przez Wojewodę wstępnej liście rankingowej wniosków.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:11

W Kartuzach w dniu 8 listopada 2011 r. podpisano Aneks do porozumienia na rzecz partnerstwa  dotyczącego projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiebiorstw”. Zmiana dotyczyła stron realizujących projekt. Będzie on teraz przeprowadzany wspólnie z Gminą Kartuzy, Miastem Lębork oraz Gminą Miejską Kościerzyna.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

28 października 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Twoja Droga – Twoja Pasja – Twój Biznes”. Organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery w Bytowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku. Targi rozpoczęły się o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, przy ul. Sikorskiego 25.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

26 października 2011 r. o godz. 1700 w restauracji „Jaś Kowalski” w Bytowie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Babciu, Dziadku masz wiadomość” realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 18:48

 

25 października 2011 r. w Ośrodku Profilaktyki i Edukacji przy ul. Miłej 26 w Bytowie odbyło się szkolenie pn. „Procedura Niebieskiej Karty w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Szkolenie przeprowadziła Anna Wiechcińska - mgr psychologii, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista terapii uzależnień, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z doświadczeniami pracy w lecznictwie odwykowym.

Strony