Aktualności

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Archiwum Aktualności

OSTATNIO DODANE AKTUALNOŚCI
środa, 25 Styczeń, 2012 - 22:51

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Kartuzy do kolejnej edycji konkursu pn. Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2012, Burmistrz Kartuz informuje o możliwości składania deklaracji o przyznanie dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kartuzy. 

środa, 25 Styczeń, 2012 - 21:43

Ziemie tę zamieszkują ludzie życzliwi i konsekwentni, pełni szacunku i przywiązania do tradycji oraz własnego języka kaszubskiego. Pracowici i zaradni, znają swoją wartość i wiedzą, że ich rodzima tradycja, podtrzymywane zwyczaje, wrodzona gościnność, czyste środowisko oraz malowniczy, urozmaicony krajobraz, stanowią doskonały produkt turystyczny.

Wtorek, 24 Styczeń, 2012 - 21:38

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w związku aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetowąwww.strategia2020.pomorskie.eu, na której umieszczane są na bieżąco informacje dotyczące terminów spotkań konsultacyjnych oraz przebiegu prac.Funkcjonująca strona służyć będzie również interaktywnej wymianie poglądów w publicznej debacie, stając się jednym z wymiarów konsultacji społecznych w procesie aktualizacji. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią wyżej wymienionej strony internetowej.

Wtorek, 24 Styczeń, 2012 - 21:32

Od 15.12.2011r. do 10.01.2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach odbywały się konsultacje społeczne nad Projektem  „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do roku 2020”.  W konsultacjach aktywnie brali udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół oraz instytucji. Założenia strategii mają na celu min. podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców dodatkowo opracowanie programu rozwoju miasta Kartuzy i samej gminy.  Po wykonaniu analizy treść Strategii została skierowana do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. W ciągu najbliższych miesięcy dokument zostanie przedstawiony radnym Rady Miejskiej w Kartuzach w celu podjęcia stosownej uchwały.

poniedziałek, 23 Styczeń, 2012 - 20:15

Modernizacja systemów grzewczych w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”.
3 stycznia br. Gmina Kartuzy podsumowała zadanie  p.n. Modernizacja systemów grzewczych w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”, które było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizacja przedsięwzięcie miała na celu zlikwidowania systemu grzewczego koksowego lub węglowego i wymianę go na ogrzewanie ekologiczne.
Do konkursu przystąpiło 28 właścicieli nieruchomości, ostatecznie jedynie 19 gospodarstw domowych rozliczyło się ze zrealizowania zadania. 

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:23

Już po raz czwarty ARP S.A. włączyła się w realizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, cyklicznej imprezy mającej na celu promocję kreatywności i przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi. W dniach 14 - 20 listopada zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach m.in. z zakładania własnej działalności gospodarczej, współpracy z aniołami biznesu.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:23

 

W dniach 15-25.11.2011 r. w Przedszkolach nr 2 i 4 w Bytowie odbędą się zajęcia w ramach instrumentu elastyczności, dotyczącego projektu "Słoneczny Bytów – instalacja baterii słonecznych w budynkach użyteczności publicznej-oświatowych oraz mieszkalnych jednorodzinnych w gminie Bytów". Akcja informacyjno-promocyjna dotyczy poszanowania energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:23

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Dzieci Europy oraz Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie serdecznie zapraszają na XII Wojewódzkie Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”, które odbędą się 1 grudnia 2011 roku w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bytowie przy ul. Styp-Rekowskiego 2a.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:23

11 listopada 2011 r. o godz. 16.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Sali sportowej, przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie. Uroczystość połączona była z obchodami Święta Niepodległości. Otwarcia dokonał i powitał gości Dyrektor szkoły, Zbigniew Błaszkowski.

piątek, 18 Listopad, 2011 - 19:23

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdański na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Strony