Aktualności

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Archiwum Aktualności

OSTATNIO DODANE AKTUALNOŚCI
Wtorek, 15 Grudzień, 2015 - 10:52

Zapraszamy na konferencję, podczas której zaprezentujemy najbliższe wyzwania stojące przed Agencją Rozwoju Pomorza, w tym m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 - 2020.

poniedziałek, 14 Grudzień, 2015 - 10:50

W Gdańsku powstał nowy obiekt, jakim jest Wielki Młyn Centrum Regionu. W Centrum Regionu tworzy się przestrzeń poświęconą ponad 660 letniej historii tego obiektu przy współpracy z lokalnymi muzeami.
Oferta Wielkiego targu skierowana jest do podmiotów działaljących na Pomorzu, wspisujących się w koncepcję Centrum Regionu Wielki Młyn.

czwartek, 12 Listopad, 2015 - 10:26

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończono inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych - ul. Podzamcze i Młyńskiej w Bytowie”. 10.11.2015 r. oficjalnie otwarto przebudowaną inwestycję.

piątek, 30 Październik, 2015 - 10:02

Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej realizacji zadnia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowe", dnia 31.08.2015 r. zakończono realizację umowy.

środa, 23 Wrzesień, 2015 - 10:12

W dniu 22 września br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja  pn. "Gmina Ekoinnowacji".  Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu Gmina Ekoinnowacji. Gmina Bytów w ramach niniejszego  konkursu została uhonorowana statuetką, jako laureat konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. Wyróżnienie na ręce burmistrza Bytowa - Ryszarda Sylki oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie - Jana Tredera wręczyła profesor Jadwiga Rotnicka - przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP.

 

poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 15:07

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w Bytowie w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM przy ul. Podzamcze 34 w dniu 23 września  2015 r. (środa) w godz. 9:00 – 15.30

poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 12:28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju, o sfinansowanie której ubiegać się będzie można ze środków PROW na lata 2014-2020. Dzięki tej strategii mieszkańcy regionu – w tym organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne będą miały możliwość uzyskania dotacji na projekty rozwojowe

poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 12:24

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju, o sfinansowanie której ubiegać się będzie można ze środków PROW na lata 2014-2020. Dzięki tej strategii mieszkańcy regionu będą mieli możliwość uzyskania dotacji na rozwój przedsiębiorczości

poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 11:58

Zgodnie z zawartą umową z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku, w dniu 2 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie, Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów”.

Wtorek, 15 Wrzesień, 2015 - 08:20

Informujemy, że w dniu 20 września 2015 roku w związku z organizacją imprezy pn. „Kościerski Stolem o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna” w godzinach od 15.00 do 18.00 nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego pojazdów na odcinku ul. Rynek (odcinek ul. od Baru Expresso do Baru PRL).

Strony